เมื่อเข้าสู่ระบบของ naka77 เรียบร้อยแล้ว  ให้คลิ๊กที่ “ถอนเงิน”

ระบบจะแจ้งยอดเงินที่คุณสามารถถอนได้ และเลขบัญชีของเราเอง ที่เราใช้ลงทะเบียนเข้ามา  เป็นเลขบัญชีที่เมื่อถอนเงินให้แล้ว เงินจะเข้าที่บัญชีนี้  กรอกจำนวนเงิน แล้วกดปุ่ม “แจ้งถอน” ได้ทันที